Forskellen på en privat- og kommunal pasningsordning

I en privat pasningsordning er det forældrene, der vælger, hvor deres barn skal passes.

Hvis jeg bliver syg, skal forældrene selv stå for pasningen. Ofte har jeg dog to vikarer, som jeg kan trække på.

Der er en fast gruppe med 5 børn.

Jeg deltager ofte i kurser og foredrager. Mit fravær er om aftenen eller i weekenden og påvirker derfor ikke pasningsordningen (se hvad jeg har deltaget i under Introduktion/Mine kurser).

 

Pasningsordningen er godkendt under Frit valg-ordningen. Der kommer derfor anmeldte og uanmeldte tilsyn. Den tilsynsførendes opgave er at vurdere trivslen, sikkerheden, relationen og udviklingen for hvert barn i ordningen.