Mine kurser

 

Jeg har igennem de seneste 10 år brugt en del aftner og weekender på kurser for at forbedre mig selv og tilbyde endnu mere til børnenes trivsel. Jeg vil gerne fortsætte med at finde nye kurser/foredrag i fremtiden for at forfriske min information og læring konstant.

 

Foredrag/tema aften:

 • Børn og unge i sorg

 • Børn, natur og sprog

 • Børn og unge med ADHD og autisme

 • Børns motorik og sprog

 • Børns sanser og stimulering

 • Dialogisk læsning – leg og læsning for de mindste

 • Foredrag v/Ann Knudsen: 0-3 åriges hjernes udvikling, leg og stimulering.

 • Foredrag v/Carsten Sommerskov: Glade børn og Voksne

 • iPad Workshop for de mindste

 • Mad mod (sund kost til små børn)

 • Marte MEO

 • Metallisering

 • Robuste børn

 • Sensitive børn

 • Sprog og sprog tilegnelse i barnets første leveår

 • Foredrag med Ulla Dyrløv: Bliv en sikker pilot for dit barn

 • Ann-Elisabeth Knudsen: Hjerne og leg (februar 2019)

 • Lola Jensen: Børnegården

 • Ann-Elisabeth Knudsen: Hjerne og leg (oktober 2019)

 • Hjernen frisk / Foredrag: En en stærk hjerne – Et stærkt netværk

Workshops:

 • Musik og rytmik

 • Særligt sensitive børn

 • Workshop særligt sensitive børn

Kurser:

 • Grundkursus dagplejer (1999)

 • Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

 • Barns sproglig udvikling

 • Børn og motorik sansning og bevægelse

 • Børn og natur

 • For tidlig fødte børn

 • 3X Førstehjælp (også til små børn)

 • Konflikt håndtering

 • Leg med sprog

 • Pædagogisk lærerplaner

 • Selvkontrol

 • Sensitiv børn

 • Sprogpakken

 • Børne yoga (2017)

 • Certificeret Mindfull dagplejer (2018)

 • Neuropædagogisk redskaber i pædagogik (2018)

 

Kommende kurser i 2019:

 • Sanser, motorik & bevægelse med DGI

 • De styrkende læreplaner

 • Børn mas sproglige udfordringer

 • Børns kommunikation og sprog 1 og 2

 • Neuropædagogisk som redskab i pædagogisk arbejde